Betong produkter tillverkas enligt kundens önskemål.

    T.ex: 
            - källarväggar
           
- ladugårdsväggar
          - mellanväggar
         
- grundplintar
            - socklar
            - Sandwichelement för
             ytterväggar
            - även övriga betongprodukter